Donat.
Za zdravo prihodnost.

Donat je popolnoma naravna mineralna voda, ki klinično dokazano deluje na prebavo in skrbi za dobro počutje. Kot skrbniki te edinstvene naravne mineralne vode smo zavezani k odgovornemu ravnanju Z lastnimi aktivnostmi izkazujemo hvaležnost in skrb, da bo Donat na voljo še mnogim generacijam za nami.

Stebri trajnostnega upravljanja

V letu 2021 smo sprejeli dolgoročne zaveze trajnostnega razvoja na področju štirih ključnih stebrov: ljudje, izdelki, okolje in upravljanje. 

Ljudje

Ljudi učimo zdravih navad, skrbimo za zaposlene in izobražujemo zdravstvene delavce.

Ozaveščanje o prebavi

Ljudi ozaveščamo o pomenu urejene prebave in jih učimo o zdravih navadah.

Zdravstveni delavci

Seznanimo zdravstvene delavce o novih znanstvenih spoznanjih na področju prebavnega zdravja.

Spoštovanje zaposlenih

Zagotavlamo 100% enake možnosti, osebno in strokovno rast, spoštujemo človekove pravice.

Naši dosežki na področju ljudi v letu 2022

2022
1

Predstavili smo že četrti vodeni program zdravja Donat Vital, katerega cilj je usvojiti zdrave življenjske navade in vitalno telo ter izboljšati zdravje prebave.

2

Do zdravih življenjskih navad smo pomagali že 185.000 registriranim uporabnikom naših vodenih programov zdravja v 6 državah.

3

Že tretje leto zapored smo organizirali strokovni webinar za medicinsko javnost, kjer smo delili znanje o novih spoznanjih na področju zdrave prebave.

Izdelki

Pri razvoju naših izdelkov skrbimo, da so v sožitju z naravo.

Embalaža

Zmanjšujemo porabo materiala in uporabljamo materiale, ki se jih da reciklirati.

Razvoj

Razvijamo izdelke in storitve, ki vplivajo na delovanie prebave in so naravni.

Naši dosežki na področju izdelkov v letu 2022

2022
1

Naš celoten portfelj smo tudi v letu 2022 obdržali v embalaži iz reciklirane plastike: plastenke iz 100% rPET in transportna embalaža iz 50 % reciklirane plastike.

2

Z uporabo reciklirane plastike v naši plastenki smo dali novo življenje kar 992 tonam že uporabljenih plastenk. Si lahko predstavljate, koliko je to? To je teža približno 200 slonov.

3

Z uporabo 50 % reciklirane plastike (največ, kar omogoča trenutna tehnologija dobaviteljev folije) za našo transportno folijo smo dali novo življenje 31.209 kilogramom odpadne plastike. To je teža približno 10 avtomobilov.

4

Nadaljujemo z zmanjševanjem količine materialov v embalaži, kjer je to le mogoče. V letu 2021 smo zmanjšali velikost etiket na litrskih plastenkah za 12 %, v letu 2022 pa smo zmanjšali tudi težo zamaška za 12 %.

Okolje

Za okolje skrbimo z varovanjem vodnega vira, zmanjševanjem ogljičnega odtisa, porabe vode in energentov ter s sodelovanjem z lokalno skupnostjo.

Vodni viri

Varujemo vodni vir in zajamemo le toliko Donata, kolikor je naravnega prirasta.

Ogljični odtis

Aktivno deluiemo na zmanjševanju količine ogljičnega odtisa.

Voda in energenti

Optimiziramo procese in zmanjšujemo porabo vode in energentov v polnilnici.

Lokalna skupnost

Tesno smo povezani z lokalno skupnostjo in sodelujemo pri projektih razvoja Rogaške.

Naši dosežki na področju okolja v letu 2022

2022
1

Tudi v letu 2022 smo skrbeli, da bo Donat na voljo še generacijam za nami, zato smo ga zajeli le omejeno količino.

2

S spremembo Donatove embalaže iz virgin PET v rPET je bilo proizvedenih za 1.964,33 ton manj CO2 emisij.

Upravljanje

Pri upravljanju blagovne znamke skrbimo za transparentnost, zdravo poslovanje in vpliv na trajnostni razvoj.

Transparentnost

Naše upravljanje temelji na popolni transparentnosti in skladnosti z zakonodajo.

Zdravo poslovanje

Ohranjamo vodni vir in delamo zgolj na dodani vrednosti, ne na povečanju količine.

Vplivnost

Vplivamo na izboljšanje praks in standardov trajnostnega razvoja.

Naše trajnostno poročilo

Embalaža je pomemben del naših trajnostnih prizadevanj. Leta 2021 smo uvedli povsem reciklirano plastično embalažo, ki je v skladu z opravljeno LCA analizo najmanj obremenjujoča za okolje.

Donat - naravna mineralna voda z edinstveno kombinacijo mineralov, ki na naraven način podpira delovanje prebave.

Pridružite se
Donat programom

Prijavite se na brezplačne programe Donat,
ki vam bodo pomagali pri razstrupljanju in
krepitvi vašega imunskega sistema.