Održive obaveze

Kao robna marka s više od 110 godina tradicije, Donat postavlja visoke standarde održivog razvoja. U našem prvom samostalnom izvještaju o održivosti, transparentno predstavljamo naše ciljeve održivosti, napore i rezultate tih napora u četiri ključna stupa: upravljanje, proizvodi, ljudi i okoliš.

Briga o izvoru vode

Briga o izvoru vode

Jeste li znali da je Donatov izvor vode ograničen? Njime postupamo izuzetno odgovorno – svake godine crpimo samo onoliko Donata koliko ima prirodnog prirasta i tako pazimo da priroda može obdariti i buduće generacije.

Briga za prirodu

Donat je dar prirode.  Samo na području Rogaške Slatine voda je prirodno obogaćena jedinstvenom kombinacijom minerala koji pridonose pravilnom radu našeg probavnog sistema. Priroda nam je dala Donat, a mi joj uzvraćamo najboljom mogućom brigom o njoj.

Ambalaža

Ambalaža je važan dio naših održivih napora. 2021. godine uveli smo potpuno recikliranu plastičnu ambalažu, koja prema LCA analizi najmanje opterećuje okoliš.

Naš izvještaj o održivosti

Predstavljamo naše ciljeve održivosti, rezultate i dugoročne obaveze u našem prvom nezavisnom izvještaju o održivosti.

Naš izvještaj o održivosti

Uključite se u vođene
programe zdravlja Donat

Prijavite se za besplatne programe, koji će vam pomoći
na putu do pravilne probave, zdravih navika i dobrobiti,
a time i do bolje kvalitete života.