Pravila i opći uvjeti sudjelovanja »NAGRADNI NATJEČAJ – DONAT VITAL« (u nastavku: »Pravila«)

OPĆE ODREDBE

Ova pravila i opći uvjeti sudjelovanja određuju način priređivanja nagradnog natječaja »[NAGRADNI
NATJEČAJ – DONAT VITAL]« (u nastavku: nagradni natječaj).

Organizator nagradnog natječaja je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana (u
nastavku: Organizator).

Tehničku potporu osigurava Luna TBWA, Koprska 106a, Ljubljana (u nastavku Agencija).

Kupnja proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u »NAGRADNOM NATJEČAJU – DONAT VITAL«

Svrha nagradnog natječaja koju priređuje Organizator je poticanje sudionika u Facebook grupi Donat
Vital na kretanje, kao i:

 • promidžba Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i
  marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktualnostima
  Organizatora (kao npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim
  igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite
  nepersonalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih
  poboljšanja usluga Organizatora te internet i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu
  stanovanja…);
 • unapređenja promocije i plasmana proizvoda Organizatora u prodajnim objektima. Nagradni natječaj nije povezan s poduzećem Meta Platforms, Inc., poduzeće ne izvodi, ne priređuje i nije pokrovitelj ove nagradnog natječaja. Svi podaci i informacije su posredovani Organizatoru, odnosno Agenciji.

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od 4. 7. 2022 do 11. 7. 2022.

SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati pojedinci (fizičke osobe) sa stalnim prebivalištem u
Republici Hrvatskoj, koji su na dan izvlačenja dobitnika punoljetni (stariji od 18 godina) i članovi su
Facebook grupe Vođeni programi zdravlja Donat:
https://www.facebook.com/groups/639687016457514 .

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora, njegovih povezanih društava
i/ili Agencije, članovi njihove uže obitelji (muž/žena, izvanbračni partner, roditelji, djeca) te druge
osobe, koje na bilo koji način neposredno sudjeluju pri izvođenju nagradnog natječaja.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju samo u svoje vlastito ime te sudjelovanjem
potvrđuje da su svi posredovani osobni podaci samo njegovi osobni podaci te da se slaže s ovim
Pravilima i uvjetima nagradnog natječaja.

Uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je da su sudionici upoznati i da se slažu sa svim
Pravilima nagradnog natječaja. Smatra se da sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionik pristaje
na sve uvjete i Pravila u vezi s nagradnim natječajem.

U svrhu provođenja ovog nagradnog natječaja te ispunjavanja svrhe zbog koje je nagradni natječaj
organiziran u skladu s ovim Pravilima, dobitnik će, na zahtjev, Organizatoru predočiti sljedeće
podatke: ime, prezime, adresu i telefonski broj te email adresu.

Način sudjelovanja
Sudjelovanje u nagradnom natječaju je moguće isključivo učitavanjem priloga na web stranici: Vođeni programi zdravlja Donat: https://www.facebook.com/groups/639687016457514 i to na način da sudionik komentira objavu Organizatora s pitanjem: » Pokažite nam svoj najdraži trenutak programa Donat Vital. Je li to neko novo jelo koje će postati dio vašeg jelovnika? Ili čudesna priroda koju ste vidjeli prilikom dnevnog prikupljanja dovoljnog broja koraka? Možda su to prijatelji koji su vas bodrili i koje ste vi bodrili za vrijeme izvođenja programa?«, na način da ispod objave prilijepi autorsku fotografiju, video ili komentar (u nastavku Prilog).

Organizator za vrijeme trajanja nagradnog natječaja ima pravo objaviti (repostirati) fotografiju, video ili komentar, koju je sudionik učitao na web stranicu: Vođeni programi zdravlja Donat:
https://www.facebook.com/groups/639687016457514 s navedenim imenom i prezimenom sudionika, sa čime se sudionik prihvaćanjem ovih Pravila izričito slaže.

Eventualne troškove sudjelovanja (pristup Internetu, itd.) snose sudionici nagradnog natječaja.

Organizator će među svim sudionicima, koje će se održati dana 12.7.2022., sukladno odredbama poglavlja »IZBOR DOBITNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA« odabrati pobjednika.

FOND NAGRADNOG NATJEČAJA

Među svim Prilozima objavljenima na: Vođeni programi zdravlja Donat:
https://www.facebook.com/groups/639687016457514, Organizator će odabrati jednog dobitnika, koji će biti nagrađen Donat Vital prostirkom za jogu u vrijednosti od 30,00 EUR. Dodjelom nagrade, Organizator više nema nikakvih obaveza prema sudionicima i dobitniku.

Svaki se sudionik sudjelovanjem u nagradnom natječaju izričito slaže s navedenim te se obavezuje da neće polagati druge zahtjeve prema Organizatoru.

Nagradu nije moguće zamijeniti, niti se može zahtijevati njena novčana protuvrijednost, niti se može prenijeti na drugu osobu. Također, nije moguće dodijeljenu nagradu od strane Organizatora i/ili od strane nagrađenog po bilo kojoj osnovi financijski uvećati ili nadograditi (doplata od strane dobitnika).

ODABIR DOBITNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA

Sudionik, čiji Prilog bude imao najviše lajkova, dobitnik je ovog nagradnog natječaja.

Dobitnik će biti objavljen na web adresi: Vođeni programi zdravlja Donat:
https://www.facebook.com/groups/639687016457514 12.07.2022. godine, i to imenom i prezimenom, odnosno nazivom Facebook profila.

Rezultati izvlačenja komisije su konačni. Pritužba na rezultate nije moguća.

Ukoliko se pokaže da su dobitnici naveli nepotpune podatke, nepravilne podatke, tuđe podatke ili/i ukoliko ih nije moguće obavijestiti i/ili ukoliko se ustanovi da nisu ispunili sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj aktivaciji i/ili su kršili Pravila i/ili ukoliko ne žele ispuniti obaveze sukladno ovim Pravilima, Organizator zadržava pravo da nagradu dodijeli sudioniku čiji je Prilog dobio sljedeći po redu najveći broj lajkova.

OBAVJEŠTAVANJE POBJEDNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik će biti objavljen na web stranici Vođeni programi zdravlja Donat:
https://www.facebook.com/groups/639687016457514 12.07.2022. godine, i to imenom i prezimenom, odnosno nazivom Facebook profila. Ukoliko se dobitnik u roku od dva (2) dana nakon objave na istu ne odazove, na način da javi svoje podatke u zasebnoj poruci, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu. Dobitnik je dužan prije preuzimanja nagrade Organizatoru nagradnog natječaja posredovati i svoju adresu te OIB. Ukoliko će biti potrebno, dobitnik će na zahtjev Organizatoru posredovati sljedeće podatke: ime, prezime, telefonski broj i adresu e-pošte.

Svi sudionici nagradnog natječaja se sudjelovanjem u nagradnom natječaju izričito slažu s objavom njihovih osobnih podataka (ime, prezime) na web stranici: Vođeni programi zdravlja Donat:
https://www.facebook.com/groups/639687016457514.

Organizator zadržava pravo da ne dodijeli nagradu pojedinom dobitniku, ukoliko:

 • dobitnik ne ispunjava sve uvjete za preuzimanje nagrade na način koji je opisan u ovim Pravilima,
 • se pojavi sumnja u istinitost podataka,
 • dobitnik nije dao svoje osobne podatke,
 • se utvrdi da je sudionik u nagradnom natječaju sudjelovao u suprotnosti s Pravilima nagradnog
  natječaja,
 • u drugim slučajevima, kada dodjela nagrade nije moguća ili nije zakonita.

ODGOVORNOST ORGANIZATORA

Organizator nagradnog natječaja zadržava pravo nadopune i izmjene ovih Pravila te se obavezuje da će o svakoj promjeni ili dopuni iste, dopunjena Pravila objaviti na web stranici:
www.donat.com/hr/pravila-i-uvjeti-sudjelovanja-u-nagradnom-natječaju-Donat-Vital

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost:
– za bilo kakve incidente ili štetu, nastalu zbog korištenja (upotrebe i/ili potrošnje) dodijeljenih nagrada, sa čime je dobitnik izričito suglasan i što prihvaća;
– Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju nepravilnog rada Interneta, (ne)djelovanja i ostalih aktivnosti društvene mreže Facebook ili (ne)djelovanja elektronske pošte, telefonskih linija ili ostalih naprava, koje omogućavaju provođenje ove nagradnog natječaja. Također, Organizator nije
odgovoran ukoliko jedan ili više sudionika ne može pristupiti društvenoj mreži ili sudjelovati u nagradnom natječaju iz bilo kojeg razloga ili tehničke greške, povezane s djelovanjem mreže.
– Organizator ne preuzima odgovornost za zarazu računala virusima ili za upad treće osobe u računalo sudionika nagradnog natječaja te za posljedice povezivanja sudionika s mrežom preko web stranice. Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu sudioniku, njegovoj računalnoj opremi, pametnom telefonu ili podacima pohranjenima na spomenutim napravama te za osobne i profesionalne posljedice, koje mogu iz toga proizaći po sudionika.

Organizator se obavezuje da će upotrijebiti sva sredstva, zajedno s pružateljima usluga da sustav odabira pobjednika i dodjele nagrada budu u skladu s Pravilima nagradnog natječaja.

Organizator u iznimnom slučaju prijevremenog prekida nagradnog natječaja iz razloga koji nisu njegova krivnja (viša sila, itd.), zadržava pravo da nagradu podijeli između onih, koji su sudjelovali u nagradnom natječaju do trenutka prekida ili da nagradni natječaj ne završi, odnosno prekine ga bez ikakvih obaveza prema sudionicima. O tome mora obavijestiti sudionike preko web stranice Vođeni programi zdravlja Donat: https://www.facebook.com/groups/639687016457514. Organizator u navedenim slučajevima ne odgovara za eventualno nastalu štetu.

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici  su suglasni i daju privolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke (ime i prezime), a u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi. 

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj nagradni natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima.

Prilikom prijave u nagradni natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd.) te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe

Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili  adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima

Svi osobni podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka

Sudionik  je svjestan i izričito se slaže da Organizator može povjeriti pojedinačne zadatke u vezi s obradom stečenih osobnih podataka ugovornom obrađivaču podataka, a to je Luna TBWA, Koprska 106a, Ljubljana. Ugovorni obrađivač podataka može obrađivati osobne podatke samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Organizatora, u skladu s važećim zakonodavstvom i u svrhu provođenja nagradnog natječaja, u skladu s ovim Pravilima.

Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika sukladno ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava, sudionik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

DISKVALIFIKACIJA SUDIONIKA

Organizator će diskvalificirati sudionika, ukoliko utvrdi da je dao lažne, netočne ili tuđe osobne podatke, kao i ukoliko utvrdi da je sudionik maloljetna osoba te sumnja da je nagradni natječaj zlorabljen.

SUGLASNOST S PRAVILIMA

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju, podnošenjem Priloga, prihvaća sva prava i obaveze definirane ovim Pravilima te potvrđuje da je upoznat sa svrhom upotrebe njegovih osobnih podataka te rukovanja s njima.

PRAVO NA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava objavljenog Priloga. Sudionik prilikom objave teksta slike ili videa, odnosno kombinacije teksta i slike, teksta i videa, mora imati suglasnost za sudjelovanje svake osobe na objavljenom sadržaju u ovoj nagradnom natječaju te za korištenje u skladu s Pravilima.

Sudionik jamči da objavljenim sadržajem, odnosno Prilogom ni na koji način ne krši autorska prava ni druga prava trećih strana. Ukoliko dođe do povrede prava intelektualnog vlasništva ili srodnih prava, isključivu odgovornost za povredu snosi sudionik koji je objavio sadržaj. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik kao autor objavljenog sadržaja, odnosno Priloga bezuvjetno na Organizatora prenosi isključivo pravo korištenja u promocijske svrhe, bez potrebe za navođenjem imena autora te vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno te bez posebne naknade autoru, osim nagrade na koju ima pravo, ukoliko je pobjednik.

Sudionik daje suglasnost Organizatoru da temeljem prethodnog stavka može prenijeti ovo pravo na treće osobe u jednakom obujmu. Objavom sadržaja u okviru nagradnog natječaja, Sudionik uspostavlja i prenosi na Organizatora neograničeno besplatno pravo korištenja teksta, slika ili videa u bilo koje obliku

Sudionik u nagradnom natječaju daje izričitu suglasnost za upotrebu svoje osobne slike na određenoj fotografiji ili videu s kojim je sudjelovao u nagradnom natječaju, kao i u eventualnoj budućoj reklamnoj poruci. U slučaju evidentiranja treće osobe čiji se identitet može identificirati, sudionik nagradnog natječaja jamči da ima izričitu suglasnost te osobe, odnosno zakonitog zastupnika ukoliko se radi o maloljetnoj osobi za posredovanje i upotrebu fotografije i/ili u svrhu nagradnog natječaja i promocijske svrhe Organizatora, za upotrebu njegove osobne slike (lika) na objavljenoj fotografiji ili videu, kao i na možebitnoj budućoj reklamnoj poruci. U tom slučaju će Organizator imati pravo na korištenje osobne slike, bez posebne naknade, pri čemu Organizator ne odgovara za eventualnu naknadu štete na temelju osobne slike i/ili zadržava pravo na regres od sudionika u slučaju kršenja bilo kojeg prava na osobnu sliku.

PRISTUP PRAVILIMA NATJEČAJA

Pravila natječaja su objavljena na www.donat.com/hr/pravila-i-uvjeti-sudjelovanja-u-nagradnom-natječaju-Donat-Vital te su dostupna i sudionicima je omogućen uvid u njih.

OSTALE ODLUKE

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi s nagradnim natječajem i pravilima povezanima s njom je konačna i vrijedi za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoće, ova se pravila smatraju primarnima u odnosu na sve druge eventualne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, prekid nagradnog natječaja ili potpunu obustavu nagradnog natječaja, ukoliko to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promjenama će Organizator obavijestiti sudionike objavom na web stranici Vođeni programi zdravlja Donat: https://www.facebook.com/groups/639687016457514

Za sve eventualne sporove koji proizlaze iz nagradnog natječaja, a koje je moguće riješiti sporazumno, nadležan je sud u Ljubljani. Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Ljubljana, 04.07.2022

Organizator nagradnog natječaja: Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana

Uključite se u vođene
programe zdravlja Donat

Prijavite se za besplatne programe, koji će vam pomoći
na putu do pravilne probave, zdravih navika i dobrobiti,
a time i do bolje kvalitete života.