Pitajte stručnjaka

Imate li pitanje o provođenju programa na koje niste pronašli odgovor? Postavite pitanje našem stručnom timu.

BS - Ask expert

Na vaša pitanja odgovara

Mr. sc. Kristina Aralica Tušak,
nutricionistica

Uključite se u vođene
programe zdravlja Donat

Prijavite se za besplatne programe, koji će vam pomoći
na putu do pravilne probave, zdravih navika i dobrobiti,
a time i do bolje kvalitete života.